Inženjerske usluge:

 • Projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema

 • Izrada tehničkih rešenja

 • Tehnička kontrola projekata

 • Nadzor nad izvođenjem radova

 • Izvođenje radova na izgradnji telekomunikacionih mreža i sistema

 • Isporuka komunikacione opreme

 • Izgradnja sistema IP video nadzora

 • Izgradnja IP sistema kontrole pristupa i radnog vremena

 • Obučavanje osoblja za rad u telekomunikacijama

 • Održavanje telekomunikacionih mreža i sistema

    Dugogodišnje iskustvo naših stručnjaka i saradnika sticano na najzahtevnijim poslovima u zemlji i dokazano i u inostranstvu garantuju svim našim partnerima kvalitet i pouzdanost.

   Preporuke zadovoljnih korisnika naših usluga su najveći dokaz da smo uradili dobar posao!

Konsultantske usluge:

 • Upravljanje projektima

 • Ocena postojećeg nivoa upravljanja projektima

 • Poboljšanje efikasnosti radnih procesa

  Aktivna oprema:

  - ARKWall - internet firewall nove generacije

  - Mobotix - sistemi IP video nadzora

  Linksys - aktivna mrežna oprema

  Allied Telesis - aktivna mrežna oprema

  Yeastar - sistemi IP telefonije

  APC - bezprekidno napajanje

  Advantech - PLC i industrijska oprema

  - iGuardkontrola pristupa i radnog vremena


  Pasivna oprema:

  - Optički kablovi i terminalna oprema za optičke mreže

  Aplikacije:

  - ARK Cloud - privatna Cloud aplikacija za biznis korisnike

  Održavanje:

  - ARK - Savremene komunikacije d.o.o. vrši usluge održavanja opreme i izgrađenih mreža i sistema u garantnom i vangarantnom roku. Sa korisnicima koje žele održavanje dela ili celokupne mreže vangarantnog roka, nudimo više nivoa odražavanja u zavisnosti od zahteva korisnika.

  Udaljenu tehničku podršku obavljamo sa AnyDesk iliTeamViewer aplikacijom koju može skinuti ovde:

  Naručivanje opreme:

   - Naručivanje opreme je omogućeno preko internet prodavnice.

  ARK - Savremene komunikacije d.o.o.

  Kvalitetne usluge i oprema, pouzdanost i poverenje pre svega