ARK – Savremene komunikacije d.o.o. je dobila trogodišnju BZR (HSE) kvalifikaciju za kompaniju NIS i stekla naziv „Kvalifikovani izvođač radova sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu“.